Prodej
Žulové dlaždice Black Galaxy 61x30,5x1 cm
Žulové dlaždice Black Galaxy 61x30,5x1 cm

1 051,09 Kč

Regular price: 1 937,76 Kč

Lowest price: 1 937,76 Kč
m2
Žulové dlaždice Šedá matný G603 60x60x1,5 cm (1)
Žulové dlaždice Šedá matný G603 60x60x1,5 cm (1)

757,49 Kč

Regular price: 1 056,96 Kč

Lowest price: 1 056,96 Kč
m2
Dekorativní kámen Mramorowy Pure Grey 10x30
Dekorativní kámen Mramorowy Pure Grey 10x30

346,45 Kč

Regular price: 469,76 Kč

Lowest price: 469,76 Kč
obal
Žulové dlaždice Steel Grey 61x30,5x1 cm
Žulové dlaždice Steel Grey 61x30,5x1 cm

1 051,09 Kč

Regular price: 1 937,76 Kč

Lowest price: 1 937,76 Kč
m2
Zapomněli jste heslo? Vytvořit účet
Pravidla obchodu

PODMÍNKY ONLINE OBCHODU

I. Definice

Pojmy použité v ustanoveních znamenají:

1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům a která zadá objednávku v Obchodě;

2. Spotřebitel - dle čl. 22 odst. 1 BGB je fyzická osoba, která uzavírá s podnikatelem právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.

3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů);

4. Provozní řád – tento Provozní řád upravuje všeobecné podmínky prodeje a pravidla poskytování elektronických služeb v internetovém obchodě Tiles sp. z o. o.;

5. Online Shop (Obchod) – online služba dostupná na https://tiles.com.pl/, prostřednictvím které může zákazník zejména zadávat objednávky;

6. Zboží – produkty prezentované v internetovém obchodě;

7. Kupní smlouva – smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Tiles sp. z o.o. je zavřeno. a zákazník, který dokončil prostřednictvím webových stránek obchodu;

8. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Polský věstník z roku 2014, položka 827);

9. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky - Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů č. 144, pol. 1204, ve znění pozdějších předpisů);

10. Objednávka – projev vůle zákazníka směřující přímo k uzavření kupní smlouvy a zejména s uvedením druhu a počtu zboží.

II. Obecná ustanovení

1. Tyto Podmínky stanovují pravidla pro používání internetového obchodu dostupného na https://tilesgranit.cz

2. Tento jednací řád je uveden v článku 8 zákona o poskytování elektronických služeb.

3. Internetový obchod Tiles sp. z o. o., působící na adrese https://tiles.com.pl/, provozuje společnost TILES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kartuska 214/0.16, 80-122, Gdańsk, NIP: 5833346506, REGON: 38284514100000, zapsaná v obchodním rejstříku OBVODNÍHO SOUDU GDAŃSK-PÓŁNOC v Gdaňsku pod číslem 7. OBŘ. 077 6646, sdílet kapitál 50 000,00 PLN. Orgány odpovědné za zastupování společnosti jsou: Modliszewski Krystian, Wojciechowski Marek.

4. Toto nařízení zejména specifikuje:

- Pravidla pro registraci a používání účtu v internetovém obchodě;

- Všeobecné obchodní podmínky pro elektronické objednávání v internetovém obchodě;

- Pravidla pro uzavírání kupních smluv na služby poskytované v internetovém obchodě.

5. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že zákazníkem používaný IT systém splňuje následující minimální technické požadavky: minimálně Windows XP

6. Aby mohl zákazník používat internetový obchod, musí získat přístup k počítači nebo zařízení s přístupem na internet.

7. V souladu s platnou legislativou Tiles sp. z o.o. si vyhrazuje právo omezit poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu osobám starším 18 let. V takovém případě budou potenciální zákazníci informováni.

8. Zákazníci si mohou tyto podmínky kdykoli stáhnout a vytisknout prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu https://tiles.com.pl/.

III. Pravidla používání internetového obchodu

1. Registrace v e-shopu je nepovinná. Zákazník může provést objednávku bez registrace v obchodě po přečtení a přijetí těchto obchodních podmínek.

Registrace se provádí vyplněním a přijetím registračního formuláře dostupného na jedné ze stránek obchodu

Předpokladem registrace je souhlas s obsahem ustanovení a poskytnutí osobních údajů označených jako povinná pole.

Dlaždice sp. z o. o. může s okamžitou platností zrušit právo zákazníka používat internetový obchod a omezit mu přístup k části nebo všem zdrojům internetového obchodu, pokud zákazník poruší jednací řád, zejména pokud:

– údaje poskytnuté při registraci v e-shopu, které jsou nepravdivé, nepřesné nebo zastaralé, zavádějící nebo porušující práva třetích osob,

- prostřednictvím internetového obchodu porušil osobnostní práva třetích osob, zejména osobnostní práva ostatních zákazníků internetového obchodu,

- bude vykazovat jiné chování, které Tiles sp. z o.o. být uznán. za jednání, které není v souladu s platnými předpisy, zákonnými ustanoveními nebo obecnými zásadami užívání internetu nebo které porušuje dobré jméno Tiles sp. z o.o. poškození.

Osoba, která byla zbavena práva používat internetový obchod, může bez předchozího souhlasu Tiles sp. z o. o. se znovu neregistrujte.

2. Internetový obchod za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů souvisejících se službami poskytovanými na webové stránce přijímá technická a organizační opatření přiměřená míře rizika pro bezpečnost poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení neoprávněnému přístup ze získávání a pozměňování osobních údajů přenášených přes internet.< /p>

3. Zákazník je zejména povinen:

- Používejte internetový obchod v souladu s ustanoveními zákona platného v Polské republice, ustanoveními předpisů a obecnými zásadami používání internetu.

- neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zákonem zakázaný, např. B. Obsah, který propaguje násilí, je pomlouvačný nebo porušuje osobní práva a další práva třetích stran.

- používat internetový obchod způsobem, který neovlivňuje jeho provoz, zejména používáním určitého softwaru nebo zařízení,

- neprovádějte žádná opatření, jako je zasílání nebo zveřejňování nevyžádaných obchodních informací (spam) v e-shopu,

- Používejte internetový obchod způsobem, který je výhodný pro ostatní zákazníky a Tiles sp. z o. o. není nepříjemné.

- Veškerý obsah publikovaný v online obchodě používejte pouze pro svou osobní potřebu.

IV. Postup při uzavírání kupní smlouvy

1. Pro uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu navštivte prosím webovou stránku https://tilesgranit.cz a vyberte si zboží podle dalších technických kroků na základě zpráv zobrazených zákazníkovi a těch na webu proveďte dostupné informace. .

2. Zákazník si vybírá objednané zboží vložením do nákupního košíku.

3. Při zadávání objednávky má zákazník možnost měnit zadané údaje a vybrané zboží až do stisku tlačítka potvrzení objednávky. Chcete-li to provést, postupujte podle zpráv zobrazených zákazníkovi a podle informací dostupných na webových stránkách.

4. Poté, co zákazník v internetovém obchodě uvede všechny požadované údaje, se zobrazí souhrn provedené objednávky. Souhrn zadané objednávky bude mimo jiné obsahovat: popis vybraného zboží nebo služeb, celkovou cenu a případné další náklady.

5. Pro odeslání objednávky je nutné přijmout obsah obchodních podmínek, uvést osobní údaje označené jako povinné a kliknout na tlačítko potvrzující odeslání objednávky.

6. Informace o zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a provozní parametry a ceny, jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu § 71 občanského zákoníku. Odesláním objednávky zákazníkem se rozumí projev vůle uzavřít smlouvu se společností Tiles sp. z o.o. Kupní smlouvy v souladu s ust. Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mail se všemi důležitými částmi objednávky. Tento email pouze potvrzuje přijetí objednávky a nepředstavuje projev vůle uzavřít smlouvu. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy zákazník obdrží druhý email s konečným potvrzením všech podstatných součástí objednávky. Tato emailová zpráva představuje prohlášení o záměru potvrzující přijetí objednávky a uzavření smlouvy se společností Tiles sp. z o. o. potvrzeno.

7. Kupní smlouva je uzavřena v polském jazyce, který svým obsahem odpovídá ustanovením.

8. Zákazníci si mohou tyto podmínky kdykoli stáhnout a vytisknout prostřednictvím odkazu na hlavní stránce webu https://tilesgranit.cz

Údaje o objednávce a všeobecné obchodní podmínky (podmínky prodeje) jsou evidovány, zabezpečeny a zpřístupněny e-mailem. Z bezpečnostních důvodů nejsou podrobnosti objednávky dostupné online.

 

V. Doručení

1. Doručení zboží je omezeno na Polsko, Českou republiku, Slovensko, Německo a Litvu a probíhá na adresu uvedenou zákazníkem při zadávání objednávky.

2. Doručení objednaného Zboží je realizováno prostřednictvím:

– Kurýrní společnost

Objednané zboží je možné vyzvednout osobně v naší prodejně: Tiles sp. z o.o., Kartuska 214/0.16, 80-122 Gdańsk, Polsko, .

Náklady na doručení jsou: https://tiles.com.pl/pl/i/czas-i-koszty-dostawy/4. Kromě toho budou náklady na doručení uvedeny při zadávání objednávky.

3. Dodací lhůta je maximálně 20 pracovních dnů a počítá se ode dne odeslání objednávky zákazníkem.

4. K poškození zboží došlo během doručení.

V případě spotřebitelského nákupu na dálku náš Obchod vždy nese riziko náhodného poškození nebo ztráty zboží během přepravy. Pokud je zboží dodáno se zjevným poškozením při přepravě, nahlaste prosím závadu co nejdříve doručovateli a kontaktujte nás. Prodlení s uplatněním takové reklamace nebo navázáním kontaktu nemá žádné důsledky pro vaše zákonné nároky a jejich uspokojení, zejména pro vaše práva ze zákonné záruky za vady (bod VIII. Pravidel). Rychlejší hlášení zjištěných škod, ke kterým došlo během přepravy, nám pomáhá vymáhat vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravnímu pojistiteli.

VI. Ceny a způsoby platby

1. Ceny Zboží jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a všech ostatních složek.

2. Zákazník má možnost zaplatit cenu:

 • Běžným převodem na bankovní účet prodávajícího.
 • Pomocí platební karty:
  • Vízum
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • Přes:
  • Google Pay
  • BLIK
 • Hotově při osobním odběru zboží
 • Instalace

 

VII. Právo na odstoupení od smlouvy

Vzorový pokyn k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy jste se dostali do držení poslední zásilky nebo části nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do držení poslední zásilku nebo část.

Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Tiles sp. z o.o., Kartuska 214/0.16, 80-122 Gdańsk, info@tiles.com.pl) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od tuto smlouvu jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to povinné.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného než nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání nabízeného společností nás), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením; v žádném případě vám nebudou v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.

Výše uvedené právo se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter, vyplývající zejména z předmět jeho podnikatelské činnosti, zpřístupněný podle ustanovení o Centrální evidenci a informacích o ekonomické činnosti.

Položku vyzvedneme. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položek. Náklady na vrácení položek, které vzhledem k jejich povaze nelze běžně zaslat poštou, jsou maximálně 1000 PLN/paleta - náklady v závislosti na objemu zásilky a vzdálenosti. Jste odpovědní pouze za jakékoli snížení hodnoty položky vyplývající z vašeho používání

nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium